Union Savings Bank

Phát triển cơ sở khách hàng gồm cả doanh nghiệp nhỏ & khách hàng cá nhân
Thông tin tổng quan, khó khăn và kết quả đạt được của dự án Union Savings Bank
  • Union Savings Bank (USB), tổ chức ngân hàng cộng đồng lớn nhất ở Connecticut với cả doanh nghiệp nhỏ và người tiêu dùng cá nhân.
  • Chí Doanh (CB/I) đã chạy thành công các chiến dịch digital cho cả đối tượng doanh nghiệp lẫn khách hàng lẻ. Không chỉ kết nối với khách hàng mà còn mang về những đơn yêu cầu mở tài khoản và xin vay vốn.

    Cũng nhờ đó, Union Savings Banks (USB) giành được lượng khách hàng SMB mới mở tài khoản doanh nghiệp xin vay vốn trong khu cực Connecticut.

    Chí Doanh (CB/I) đã phát triển cơ sở khách hàng của USB, mang về hơn 100 đơn tạo tài khoản mỗi tuần.

 

Sẵn sàng hợp tác với Chí Doanh?