Union Savings Bank

Phát triển cơ sở khách hàng cho ngân hàng bán lẻ bao gồm cả doanh nghiệp nhỏ và khách hàng cá nhân
Thông tin tổng quan, khó khăn và kết quả đạt được của dự án Union Savings Bank
Thông tin tổng quan, khó khăn và kết quả đạt được của dự án Union Savings Bank
  • Union Savings Bank (USB), tổ chức ngân hàng lớn nhất tại Connecticut
  • Chí Doanh(CB/I Digital) đã chạy thành công các chiến dịch digital cho cả đối tượng doanh nghiệp lẫn khách hàng lẻ. Không chỉ kết nối với khách hàng mà còn mang về những đơn yêu cầu mở tài khoản và xin vay vốn.
    Cũng nhờ đó, USB giành được lượng khách hàng SMB mới mở tài khoản doanh nghiệp xin vay vốn trong khu cực Connecticut.

    Chí Doanh(CB/I Digital) đã mang về hơn 100 đơn tạo tài khoản mỗi tuần.

 

Case Study Union Savings Bank

Sẵn sàng hợp tác với Chí Doanh?