Kayayomarket

Cải thiện chức năng, hiệu suất, bảo mật web nâng cao cho thị trường thương mại điện tử tại Mỹ
Thông tin tổng quan, khó khăn và kết quả đạt được của dự án Kayayomarket
  • Kayayomarket là một thị trường thương mại điện tử (kayayomarket.com) được thành lập tại New York. Doanh nghiệp và người tiêu dùng có thể mua sản phẩm từ Mỹ sau đó giao hàng đến Ghana và các nước châu Phi. Trang web Kayayomarket.com được xây dựng trên nền tảng Magento và sử dụng dịch vụ web của Amazon.

  • Các chức trên năng trang web không hoạt động do bộ phận phát triển web cũ không hoàn thành dự án.

  • Chí Doanh (CB/I) đã giúp Kayayomarket.com cập nhật toàn bộ và hoàn thiện, giải quyết các lỗ hổng của dự án hiện tại, cài đặt tính năng trò chuyện trực tiếp cơ bản và các plug-in nội bộ khác, đồng thời, xử lý các vấn đề về giao hàng và hệ thống thanh toán.

    Sau khi sửa lỗi chức năng trang web, chúng tôi cho khởi chạy lại một trang web hoàn thiện với hiệu suất và tính bảo mật cao. Hiện tại, Chí Doanh (CB/I) vẫn đang quản lý web cho Kayayomarket.com.

Sẵn sàng hợp tác với Chí Doanh?