The Sid Jacobson Jewish Community Center

Nâng cao hiệu suất và bảo mật trên trang web
Thông tin tổng quan, khó khăn và kết quả đạt được của dự án The Sid Jacobson Jewish Community Center
  • The Sid Jacobson Jewish Community Center (SJJCC) là cộng đồng duy nhất cung cấp đầy đủ các dịch vụ của Jewish Community Center (JCC) tại đảo Long thuộc Bờ Bắc, mang đến các chương trình và dịch vụ với chất lượng dựa trên các giá trị, truyền thống, di sản và văn hóa của người Do Thái để làm phong phú cuộc sống của tất cả các cá nhân và gia đình trong cộng đồng.

  • Trang web Wordpress của SJJCC đang tải với tốc độ "rùa bò". SJJCC muốn cải thiện hiệu suất trang web nhanh nhất có thể. Thêm vào đó, vào đầu tháng 9 năm 2014, Sjjcc.org đã bị tấn công nghiêm trọng khiến giao diện của trang web bị phá hủy và Quản trị viên đã bị kiểm soát nhiều lần trước đó.

  • Chí Doanh (CB/I) đã triển khai hàng loạt các hoạt động tối ưu hiệu suất web đã làm cho tốc độ trang web tăng đáng kể từ 39/100 lên 76/100 chỉ trong 2 ngày.

    Về vấn đề tấn công, các chuyên gia bảo mật web của Chí Doanh (CB/I) đã nhanh chóng tìm hiểu để phát hiện nguyên nhân. Đã có một lỗ hổng từ một plugin trình chiếu mà trang web đang sử dụng, cho phép tải xuống bất kỳ tệp nào từ máy chủ. Và kẻ tấn công đã sử dụng lỗ hổng này để kiểm soát quản trị viên của trang web. Sau khi xác định rõ vấn đề, nhóm bảo mật của chúng tôi cũng triển khai các hoạt động làm sạch để xóa hoàn toàn các tệp độc hại cũng như tăng cường bảo mật của trang web.

    Được đánh giá cao về các hoạt động về nâng cao hiệu suất và bảo mật trên trang web, Chí Doanh (CB/I) tiếp tục được khách hàng tin tưởng phát triển mô-đun đăng nhập cho phụ huynh và giáo viên được gọi là trang ECC. Điều này cho phép giáo viên cập nhật lịch học và hình ảnh lớp học và phụ huynh có thể đăng nhập để xem các hoạt động mới nhất của khóa học cho con cái của mình.

Sẵn sàng hợp tác với Chí Doanh?