REDD - Rainforest

CfRN - Coalition of Rainforest Nations
Thông tin tổng quan, khó khăn và kết quả đạt được của dự án REDD - Rainforest
  • CfRN là một phần của Chương trình UN-REDD - một chương trình của Liên hợp quốc. Nền tảng trao đổi tín dụng carbon của CfRN có phong cách cũ kỹ từ thập kỷ trước. Chí Doanh (CB/I) sẽ làm mới lại nền tảng này, cải thiện UX để tối ưu hóa sự thuận tiện cho người dùng. Bên cạnh đó, Chí Doanh (CB/I) cũng hỗ trợ quản lý dự án và tư vấn một số tính năng mới cần thiết.
  • Người dùng nền tảng đến từ các tập đoàn đa quốc gia, các tổ chức chính phủ. Do đó, ấn tượng UX chuyên nghiệp là vô cùng cần thiết đối với website của họ. Chí Doanh (CB/I) cần phân tích và giải quyết được vấn đề này.

Sẵn sàng hợp tác với Chí Doanh?