Lucky Lance

Trang web thương mại điện tử trên nền tảng Shopify đơn giản với tính năng nhắn tin mã hóa QR
Thông tin tổng quan, khó khăn và kết quả đạt được của dự án Lucky Lance
  • Lucky Lance là một trang web thương mại điện tử thú vị chuyên bán quà tặng may mắn độc đáo. Trang web http://luckylance.net sử dụng mã nguồn mở Shopify, một lựa chọn phổ biến mà nhiều trang web thương mại điện tử sử dụng.

  • Lucky Lance muốn nhanh chóng xây dựng một trang web thương mại điện tử đơn giản để bán sản phẩm may mắn với nhiều hình dạng khác nhau. Trang web cũng cần tích hợp các phương thức thanh toán liên quan đến thanh toán bằng PayPal và thẻ tín dụng.

  • Chí Doanh (CB/I) đã xây dựng trang web thương mại điện tử Lucky Lance dựa trên nền tảng Shopify, đáp ứng yêu cầu của một giao diện đơn giản, thân thiện với người dùng. Ngoài các chức năng cơ bản của thương mại điện tử, trang web còn có một tính năng rất đặc biệt cho phép người dùng mã hóa tin nhắn bằng mã QR để đưa vào sản phẩm may mắn.

Sẵn sàng hợp tác với Chí Doanh?