FPT Shop

Thực hiện audit SEO chuyên sâu để thiết lập chiến lược phát triển tự nhiên.
Thông tin tổng quan, khó khăn và kết quả đạt được của dự án FPT Shop
Thông tin tổng quan, khó khăn và kết quả đạt được của dự án FPT Shop
  • FPT Shop là hệ thống cửa hàng bán lẻ thiết bị di động hàng đầu Việt Nam với hơn 250 cửa hàng trên toàn quốc với 350 triệu USD doanh thu vào năm 2015. Đây là nhà bán lẻ thiết bị di động lớn thứ 2 trong nước, chỉ sau Thế giới di động (một khách hàng khác của Chí Doanh).

  • FPT Shop đã đạt được sự tăng trưởng đáng kể về doanh thu và mở rộng cửa hàng, tuy nhiên doanh thu trực tuyến của hãng lại bị trì trệ qua từng năm. FPT Shop đã tin tưởng Chí Doanh tiến hành audit SEO nâng cao cho nền tảng thương mại điện tử của mình, để xác định các vướng mắc đang gặp phải và đặt ra chiến lược để thúc đẩy doanh số bán tự nhiên trong năm 2016.

  • Trong vòng 3 tuần Chí Doanh đã thực hiện audit SEO toàn diện cho trang thương mại điện tử FPTShop.com.vn, chỉ ra các sai sót kỹ thuật SEO on-page, xác định các bộ từ khóa chính, thứ hạng hiện tại, nội dung và SEO off-page qua đó đề xuất ý tưởng và kế hoạch để khắc phục các vấn đề về SEO, cải thiện thứ hạng, lượng traffic và tỉ lệ chuyển đổi một cách tự nhiên.

Case Study FPT Shop

Sẵn sàng hợp tác với Chí Doanh?