GrabTaxi

Tối ưu hóa chiến dịch PPC & Email cho ứng dụng đặt taxi hàng đầu khu vực Đông Nam Á.
Thông tin tổng quan, khó khăn và kết quả đạt được của dự án GrabTaxi
Thông tin tổng quan, khó khăn và kết quả đạt được của dự án GrabTaxi
  • GrabTaxi là ứng dụng đặt taxi đầu tiên ở Đông Nam Á với hơn 2,5 triệu người dùng. Công ty đã huy động được 250 triệu đô la từ SoftBank vào tháng 12 năm 2014.

    GrabTaxi tín nhiệm Chí Doanh để chạy các chiến dịch PPC cho cả iOS và Android nhằm thu hút người dùng ứng dụng và tối ưu các Newletter (bản tin điện tử) hàng tuần để tăng độ tương tác.

  • Vào lúc trước, Google AdWords không thể đo lường lượt cài đặt ứng dụng iOS chính xác, gây khó khăn cho việc tối ưu chiến dịch sao cho chi phí CPI thấp.

    Các email blast của GrabTaxi được gửi hàng tuần gặp phải nhiều vấn đề cần cải tiến như mục kêu gọi hành động, nhắn tin và độ hòa hợp.

  • Chí Doanh đã hỗ trợ GrabTaxi tối ưu các chiến dịch PPC để giảm chi phí CPI cho cả ứng dụng Android và iOS đồng thời thiết lập các chiến dịch PPC mới phục vụ mục hoạt động marketing và và xây dựng thương hiệu GrabTaxi.

    Chí Doanh đã xem xét và đánh giá từng newsletter mỗi tuần của GrabTaxi, đề xuất các thay đổi được và kiểm duyệt lần cuối trước khi mỗi email blast được gửi đi để cải thiện tỷ lệ mở email và CTR.

Sẵn sàng hợp tác với Chí Doanh?