Training Hub

Duy trì tối ưu SEO nâng cao cho công ty đào tạo bảo mật hàng đầu ở Vương quốc Anh
Thông tin tổng quan, khó khăn và kết quả đạt được của dự án Training Hub
  • Training Hub là một công ty đào tạo an ninh ở Anh cung cấp các khóa huấn luyện khác nhau về nhiều lĩnh vực như NLP (Neuro - Linguistic - Programming: Tâm trí - Ngôn ngữ - Tư duy lập trình), bán hàng hay kinh doanh để tăng hiệu quả làm việc, phát huy tính linh hoạt và tiếp thêm động lực cho nhân viên.

    Training Hub có hơn 30 cơ sở đào tạo nằm tại Anh, Bắc Ireland, Scotland và xứ Wales, với hơn 100 khách hàng là các tổ chức và chính phủ.

    Với 3 năm tối ưu SEO thành công cho trang web đào tạo tầm cỡ khác thuộc cùng chủ sở hữu, www.get-licensed.co.uk, Chí Doanh (CB/I) được giao trọn sứ mệnh thực hiện SEO cho Training Hub hiệu quả, chuyên nghiệp.

Sẵn sàng hợp tác với Chí Doanh?