ACER NY

Phát triển trang web Flash tinh tế cho ACER INDUSTRIAL
Thông tin tổng quan, khó khăn và kết quả đạt được của dự án ACER NY
  • ACER INDUSTRIAL LTD là nhà sản xuất và nhập khẩu nguyên vật liệu để đóng cửa sổ và cửa chính cho các xưởng lắp ráp tại New York. Vào năm 2009, Chí Doanh (CB/I) đã xây dựng một trang web Flash nổi bật cho ACERNY để hiển thị nhiều danh mục sản phẩm cho khách hàng.

Sẵn sàng hợp tác với Chí Doanh?