Chính sách bảo mật

1. Mục đích và phạm vi thu thập

Việc thu thập dữ liệu trên https://www.chidoanh.com bao gồm: tên, email, điện thoại, tên công ty, website. Đây là các thông tin mà Chí Doanh thu thập và sử dụng nhằm liên hệ xác nhận khi Khách hàng đăng ký hoặc liên hệ với chúng tôi.
Ngoài ra, Khách hàng có trách nhiệm thông báo kịp thời cho Chí Doanh về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ thông tin cá nhân của bên thứ ba để có biện pháp giải quyết phù hợp.

2. Phạm vi sử dụng thông tin

Chí Doanh sử dụng thông tin Khách hàng cung cấp để:

  • Liên hệ cung cấp các dịch vụ đến Khách hàng
  • Gửi các thông báo cập nhật thông tin cho Khách hàng
  • Liên lạc và giải quyết với khách hàng trong những trường hợp đặc biệt
  • Không sử dụng thông tin cá nhân của Khách hàng ngoài mục đích xác nhận và liên hệ 

3. Thời gian lưu trữ thông tin

Dữ liệu cá nhân của Khách hàng sẽ được lưu trữ cho đến khi có yêu cầu hủy bỏ. Còn lại trong mọi trường hợp thông tin cá nhân Khách hàng sẽ được bảo mật trên máy chủ của Chí Doanh.

4. Địa chỉ của đơn vị thu thập, quản lý thông tin và hỗ trợ Khách hàng

Công ty TNHH Thiết Kế & Quảng Cáo Chí Doanh
ROBOT TOWER, Lầu 6, 308 - 308C Điện Biên Phủ, Phường 4, Quận 3, TP.HCM, Việt Nam
Fax: +(84 28) 3910 3160

Thông tin cá nhân của Khách hàng được Chí Doanh cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của Chí Doanh. Việc thu thập và sử dụng thông tin của mỗi Khách hàng chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của Khách hàng đó, trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác. Chí Doanh cam kết:

  • Không sử dụng, không chuyển giao, cung cấp hay tiết lộ cho bên thứ ba nào về thông tin cá nhân của Khách hàng khi không có sự cho phép hoặc đồng ý từ Khách hàng, trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác.
  • Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến mất mát dữ liệu cá nhân Khách hàng, Chí Doanh sẽ có trách nhiệm thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng điều tra xử lý kịp thời và thông báo cho Khách hàng được biết.
Tối ưu hóa Công cụ Tìm kiếm Cơ bản - SEO
Kỹ Thuật SEO
Tài liệu "Hướng dẫn Tối ưu hóa Công cụ Tìm kiếm Cơ bản (SEO)", được phát triển bởi Công ty Chí Doanh - CB / I Digital, sẽ chỉ cho bạn hiểu rõ hơn về các yếu tố SEO và cách chúng đóng góp vào thứ hạng trang web của bạn trên SERPs, đồng thời giúp bạn đạt được chuyển đổi kinh doanh tốt hơn ...
Nhận thông báo bài viết

Sẵn sàng hợp tác với Chí Doanh?