Tại sao bạn sẽ yêu thích Chí Doanh?

Tại sao nên làm việc tại Chí Doanh

Có gì hấp dẫn tại
Chí Doanh

Môi trường làm việc mở

Môi trường làm việc mở

Tiềm năng phát triển lớn

Tiềm năng phát triển lớn

Cơ chế đào tạo sâu

Cơ chế đào tạo sâu

Cơ hội thăng tiến nhanh

Cơ hội thăng tiến nhanh

Chế độ đãi ngộ tốt

Chế độ đãi ngộ tốt

Con người là trung tâm

Con người là trung tâm

Môi trường làm việc mở

Môi trường làm việc mở

Tiềm năng phát triển lớn

Tiềm năng phát triển lớn

Cơ chế đào tạo sâu

Cơ chế đào tạo sâu

Cơ hội thăng tiến nhanh

Cơ hội thăng tiến nhanh

Chế độ đãi ngộ tốt

Chế độ đãi ngộ tốt

Con người là trung tâm

Con người là trung tâm

Chí Doanh đang tìm kiếm

Enhancing the overall user experience and driving meaningful improvements in business performance.


Application due: 31/12/2023
1 vị trí
|
Fulltime
Chia sẻ:
Having strong experience in product UX, product marketing and task management skills to get our product to market.

Application due: 31/12/2023
1 vị trí
|
Fulltime
Chia sẻ:
Handling high-impact channels for esteemed brands, companies and corporations within the US and Vietnam markets, including but not limited to Facebook Ads, Google Ads, Apple Ads, Amazon, Tiktok Ads, etc.

Application due: 31/12/2023
1 vị trí
|
Fulltime
Chia sẻ:
Lên chiến lược và quản lý các campaign quảng cáo trực tuyến cho khách hàng tại Mỹ và Việt Nam. Đồng thời triển khai và tối ưu chuyên sâu các chiến dịch quảng cáo để mang lại doanh thu hoặc leads hiệu quả.

Application due: 31/12/2023
2 vị trí
|
Fulltime
Chia sẻ:
We are looking for a suitable Python Developer to join our team to work on exciting big-data architecture and applications for our clients in the U.S. and Vietnam.

Application due: 31/12/2023
3 vị trí
|
Fulltime
Chia sẻ:
Overseeing the development process, project planning, management, ensuring successful project delivery, and fostering innovation in cloud-based solutions.
1 vị trí
|
Fulltime
Chia sẻ:
This position will be responsible for leading a team of software developers (5 - 10 members) to deliver a high quality, innovative product.
1 vị trí
|
Fulltime
Chia sẻ:
This role will be responsible for analyzing business requirements, developing specifications, and researching and developing features for our mobile and cloud applications.
2 vị trí
|
Fulltime
Chia sẻ:
Recommending, developing, and ensuring the performance of user-friendly and responsive web applications using the best and modern user interface technologies.
2 vị trí
|
Fulltime
Chia sẻ:
Having an excellent abilities in build and maintain exciting cloud applications for our clients in the U.S. and Vietnam.
2 vị trí
|
Fulltime
Chia sẻ:
Xây dựng quy trình và môi trường làm việc, quản lý các tác vụ văn phòng, điều phối và hỗ trợ các nhóm khác trong các nhiệm vụ quản trị và hợp tác với bộ phận Nhân sự để tuyển dụng hiệu quả.
1 vị trí
|
Fulltime
Chia sẻ:
Responsible for sourcing potential clients, nurturing relationships and opportunities, and closing deals to expand our client base in the Vietnam and South-East Asia market.
2 vị trí
|
Fulltime
Chia sẻ:
We are seeking a highly skilled Cloud System Manager to join our team. The Cloud System Manager will be responsible for ensuring the stability, scalability, and security of our cloud infrastructure, as well as managing a team of cloud professionals.
1 vị trí
|
Fulltime
Chia sẻ:
We are seeking an experienced Automation tester to join our dynamic team. The ideal candidate will have at least of 5 years of experience in automation testing, with a specialization in API, big data, web testing.
2 vị trí
|
Fulltime
Chia sẻ:
Để đáp ứng được nhu cầu lớn tại thị trường Mỹ và Châu Âu, Chí Doanh – CBI Digital cần tuyển các designer có phong cách thiết kế hiện đại, tinh gọn, bố cục cân đối, sử dụng font chữ rõ ràng, dễ đọc, biết sử dụng hình ảnh để...
1 vị trí
|
Fulltime
Chia sẻ:
We are looking for capable SEO candidates to participate in major SEO projects in the US and Vietnam.
2 vị trí
|
Fulltime
Chia sẻ:
A professional Amazon PPC Executive will be in charge of managing and improving advertising campaigns on the Amazon platform in order to increase visibility, engagement, and conversions.
2 vị trí
|
Fulltime
Chia sẻ:

Chúng tôi luôn chào đón bạn!