Chí Doanh tuyển dụng

Tại sao nên làm việc tại Chí Doanh

Tại sao bạn sẽ
YÊU THÍCH
làm việc tại đây

Lương thưởng cạnh tranh

Lương thưởng cạnh tranh

Tăng lương hàng năm

Tăng lương hàng năm

Thăng tiến theo năng lực

Thăng tiến theo năng lực

Môi trường năng động

Môi trường năng động

Khách hàng quốc tế

Khách hàng quốc tế

Work hard, play hard

Work hard, play hard

Lương thưởng cạnh tranh

Lương thưởng cạnh tranh

Tăng lương hàng năm

Tăng lương hàng năm

Thăng tiến theo năng lực

Thăng tiến theo năng lực

Môi trường năng động

Môi trường năng động

Khách hàng quốc tế

Khách hàng quốc tế

Work hard, play hard

Work hard, play hard

Chí Doanh đang tìm kiếm

We are seeking a highly motivated and results-driven Business Development/Salesperson to join our digital marketing agency.
2 vị trí
|
Fulltime
This role provides an exciting opportunity for a proven Product Manager to help launch and grow a SaaS product into the U.S. and global markets. The ideal candidate should have strong experience in product UX, product marketing and task management skills.
1 vị trí
|
Fulltime
We are seeking a highly experienced Software Architect to join our team. The ideal candidate should have a strong technical background in software design, architecture, and development, as well as excellent leadership and communication skills.
1 vị trí
|
Fulltime
We are seeking a highly skilled Cloud System Manager to join our team. The Cloud System Manager will be responsible for ensuring the stability, scalability, and security of our cloud infrastructure, as well as managing a team of cloud professionals.
1 vị trí
|
Fulltime
We are looking for a capable Python Developer to join our team to work on exciting big-data architecture and applications for our clients in the U.S. and Vietnam.
3 vị trí
|
Fulltime
We are seeking an experienced Automation tester to join our dynamic team. The ideal candidate will have at least of 5 years of experience in automation testing, with a specialization in API, big data, web testing.
2 vị trí
|
Fulltime
We are looking for a capable Nodejs back-end developer to join our team to build exciting cloud applications for our clients in the U.S. and Vietnam.
Competitive salary based on candidate's ability & expertise level.
5 vị trí
|
Fulltime
We are looking for a capable Business Analyst (BA) to join our team to build exciting cloud applications, Ecommerce platforms and mobile apps for our clients in the U.S. and Vietnam.
2 vị trí
|
Fulltime
We are looking for a capable ReactJs frontend developer to join our team to build exciting cloud applications for our clients in the U.S. and Vietnam.
Competitive salary based on candidate's ability & expertise level
5 vị trí
|
Fulltime
Lên chiến lược và quản lý các campaign quảng cáo trực tuyến cho khách hàng tại Mỹ và Việt Nam. Đồng thời triển khai và tối ưu chuyên sâu các chiến dịch quảng cáo để mang lại doanh thu hoặc leads hiệu quả.
2 vị trí
|
Fulltime
Vị trí Kỹ sư DevOps tại Chí Doanh chịu trách nhiệm triển khai hệ thống, nền tảng dữ liệu và cloud, hỗ trợ thiết kế và vận hành hệ thống để đảm bảo tốc độ phát triển và triển khai công việc.
2 vị trí
|
Fulltime
We are looking for capable SEO candidates to participate in major SEO projects in the US and Vietnam.
2 vị trí
|
Fulltime
Business Analyst sẽ làm việc trực tiếp với khách hàng chủ yếu ở U.S & Việt Nam trong các dự án Magento, thu thập thông tin dự án, phân tích và nắm rõ các yêu cầu khách hàng. Qua đó kết hợp với developer cùng các team khác để phân tích và tư vấn các giải pháp về kĩ thuật, hệ thống, nền tảng phù hợp cho dự án.
2 vị trí
|
Fulltime
Vị trí Cloud System engineering (Kỹ sư hệ thống đám mây) tại Chí Doanh chịu trách nhiệm thiết kế & triển khai các Giải pháp về Server, Storage, Unix và Giải pháp Network, Security
3 vị trí
|
Fulltime
Chí Doanh đang tìm kiếm các bạn Junior, Senior QA/QC, có 1-2 năm kinh nghiệm trong mảng kiểm thử phần mềm, website thương mai điện tử, ứng dụng di động tham gia đội ngũ.
2 vị trí
|
Fulltime

Chúng tôi luôn chào đón bạn