CentralBanks.com

Kiểm tra toàn diện an ninh Web và đề xuất giải pháp bảo mật hiệu quả
Thông tin tổng quan, khó khăn và kết quả đạt được của dự án CentralBanks.com
  • CentralBanks.com là một cộng đồng trực tuyến độc quyền của các chuyên gia ngân hàng (phải được mời mới được tham gia vào cộng đồng) làm việc tại hơn 165 Ngân hàng Trung ương, 57 Quỹ Thịnh vượng quốc gia và nhiều tổ chức chính trị trên toàn cầu.

    Trang web cho phép các thành viên liên kết chia sẻ thông tin và trao đổi ý kiến trên toàn cầu.

  • Chí Doanh (CB/I) đã thực hiện kiểm tra bảo mật Web cho CentralBanks.com, xác định các vấn đề bảo mật mà tin tặc có thể khai thác để kiểm soát hệ thống và đề xuất các giải pháp để khắc phục các nguy cơ bảo mật.

  • Năm 2012, Chí Doanh (CB/I) đã đề ra 2 báo cáo toàn diện về bảo mật web của CentralBanks.com. Báo cáo đầu tiên được viết sau một cuộc kiểm tra đánh giá trang web để phát hiện các vấn đề bảo mật hiện tại. Từng vấn đề được phân tích theo đúng quy trình gồm có: nêu cơ bản về vấn đề an ninh, chạy thử nghiệm cách tin tặc có thể khai thác lỗ hổng này trên trang CentralBanks.com, đưa ra lỗ hổng mã nguồn trong tệp demo, cách sửa và nêu ra danh sách tệp có những vấn đề tương tự cần được sửa.

    Báo cáo thứ hai là xét duyệt lại bảo mật web của Central Banks trong việc chống lại các hiện tượng khai thác web thường gặp và đưa ra các đề xuất để tăng cường bảo mật web một lần nữa.

Sẵn sàng hợp tác với Chí Doanh?