Simon

Đơn vị bảo hiểm cá nhân và thương mại quốc gia
Thông tin tổng quan, khó khăn và kết quả đạt được của dự án Simon
 • Simon Agency là đơn vị bảo hiểm cá nhân và thương mại quốc gia được thành lập vào năm 1955. Công ty chuyên cung cấp cho các nhà môi giới bảo hiểm bán lẻ các sản phẩm mới, hỗ trợ việc kinh doanh hiệu quả trong một thời gian ngắn.

 • Website Simon cần được cập nhật nội dung, xây dựng trang Landing Page và trang Form đăng ký online.

  Simon site cần tăng cường bảo mật, tăng tốc độ vận hành của website và khắc phục sự cố khi trang web bị tấn công.

 • Chí Doanh (CB/I) đã hỗ trợ trang web trong việc:

  - Chỉnh sửa hình ảnh, nội dung bài viết trong tháng.
  - Cập nhật nội dung website theo yêu cầu khách hàng.
  - Xử lý nhanh chóng các yêu cầu thay đổi hay khắc phục sự cố khi nhận được thông báo.
  - Chỉnh sửa các liên kết lỗi trong website.
  - Lưu trữ dữ liệu website hàng tuần.

Sẵn sàng hợp tác với Chí Doanh?