AST (American Stock Transfer & Trust Company)

American Stock Transfer là công ty cung cấp giải pháp công nghệ toàn diện, dịch vụ tư vấn chiến lược, sử dụng dữ liệu bảo mật, phân tích cho các doanh nghiệp trên khắp Bắc Mỹ. AST giúp khách hàng tối ưu hiệu quả làm việc, loại bỏ các trở ngại, tập trung vào việc đưa công ty phát triển truyền thông, hoạch định chiến lược và tăng trưởng.
Thông tin tổng quan, khó khăn và kết quả đạt được của dự án AST (American Stock Transfer & Trust Company)
  • - Tiến hành Audit chuyên sâu toàn bộ website, chỉ ra thế mạnh, các điểm cần được cải thiện, tối ưu giúp site hoàn thiện các yếu tố SEO.
    - Phân tích bộ từ khóa chi tiết, lọc chọn, allocate key tiềm năng cho tất cả các nhóm trang có trên site.
    - Đề ra chiến lược content, các topic cần đẩy mạnh, khai thác sâu nhằm thúc đẩy site nhanh chóng rank top cho các nhóm từ khóa có độ convert cao
    - Áp dụng các nhân tố SEO nâng cao giúp tăng tỉ lệ chuyển đổi và trải nghiệm người dùng trên site

Sẵn sàng hợp tác với Chí Doanh?