Firebrand Group

Xây dựng trang web mới với thiết kế chuyên nghiệp và cao cấp cho Tập đoàn Firebrand
Thông tin tổng quan, khó khăn và kết quả đạt được của Chí Doanh với dự án Firebrand Group
Thông tin tổng quan, khó khăn và kết quả đạt được của Chí Doanh với dự án Firebrand Group
  • Firebrand Group là thương hiệu kinh doanh đa ngành với nhiệm vụ duy nhất là xây dựng và nâng cao thương hiệu khách hàng bằng cách cải thiện marketing, truyền thông và chiến lược của công ty.
     
    Chí Doanh (CB/I) được tín nhiệm để xây dựng một trang web mới với thiết kế chuyên nghiệp và cao cấp cho Tập đoàn Firebrand.

Sẵn sàng hợp tác với Chí Doanh?