IAPRD

Thiết kế giao diện hiện đại, thân thiện mang lại trải nghiệm tuyệt vời cho người dùng
Thông tin tổng quan, khó khăn và kết quả đạt được của dự án IAPRD
  • Hiệp hội quốc tế về bệnh Parkinson và các rối loạn liên quan (IAPRD) được thành lập bởi Liên đoàn thần kinh thế giới để thúc đẩy và theo dõi sự phát triển nghiên cứu, cũng như thúc đẩy giao tiếp giữa các nhà thần kinh học trong lĩnh vực này. Họ đến Chí Doanh (CB/I) với thiết kế cũ kỹ cùng nội dung không được tổ chức rõ ràng. Điều này khiến người dùng không thoải mái khi truy cập trang web.
  • Xây dựng một trang web hiện đại và an toàn cho IAPRD.

    Giúp IAPRD tổ chức nội dung với luồng logic hợp lý cho phép các chuyên gia rối loạn vận động dễ dàng tìm thấy và trao đổi thông tin về lĩnh vực này.

Sẵn sàng hợp tác với Chí Doanh?