Hoàng Hà Mobile

Hệ thống bán lẻ di động Hoàng Hà Mobile
Thông tin tổng quan, khó khăn và kết quả đạt được của dự án Hoàng Hà Mobile

Sẵn sàng hợp tác với Chí Doanh?