Future Think

Cải thiện hiệu suất, tốc độ trang web và nâng cao trải nghiệm của người dùng
Thông tin tổng quan, khó khăn và kết quả đạt được của dự án Future Think
  • Futurethink là một công ty dẫn đầu về nghiên cứu và đào tạo các sáng kiến được công nhận. Công ty được thành lập bởi Lisa Bodell, một nhà lãnh đạo sáng tạo theo chủ nghĩa vị lai được công nhận toàn cầu. Công ty được quốc tế công nhận khi cung cấp danh mục lớn nhất thế giới về các công cụ đổi mới, nguồn, hội thảo, webinar, video, bộ công cụ, học trực tuyến và chú thích phát triển sáng kiến mới.


  • Chí Doanh (CB/I) đã giúp tối ưu Java Script và CSS và cấu hình một số tính năng trên trang Wordpress của Futurethink.com để cải thiện hiệu suất, tốc độ và nâng cao trải nghiệm của người dùng trên trang web này.

Sẵn sàng hợp tác với Chí Doanh?