Funai

Website thương mại điện tử chuyên bán về điện tử tiêu dùng, xây dựng trên nền tảng Magento mới nhất 
Thông tin tổng quan, khó khăn và kết quả đạt được của dự án Funai
  • Funai Service Corporation (FSC), có trụ sở tại Groveport OH, là công ty con của Funai Electric Co., LTD. tại Hoa kỳ, có trụ sở tại Osaka, Nhật Bản.

    Funai là nhà sản xuất hàng đầu trong thị trường điện tử tiêu dùng toàn cầu, sản phẩm đã được bán tại hơn 20 quốc gia trong hơn 50 năm. FSC là nhà cung cấp dịch vụ độc quyền cho khu vực Bắc Mỹ.
  • Chí Doanh (CB/I) giúp Funai xây dựng một trang web thương mại điện tử Magento vững chắc, với thiết kế ấn tượng và các tính năng thương mại điện tử tiên tiến. Sử dụng nền tảng Magento 2, chúng tôi đã cung cấp cho Funai nền tảng nhanh nhất và an toàn nhất trên thị trường.

Sẵn sàng hợp tác với Chí Doanh?