The Face Shop

Thực hiện các chiến dịch Quảng cáo trên Facebook nhằm xây dựng & nâng cao nhận thức thương hiệu.
Thông tin tổng quan, khó khăn và kết quả đạt được của dự án The Face Shop

Sẵn sàng hợp tác với Chí Doanh?