McEwen and McMahon

Thiết kế logo tinh xảo, phát triển trang web và tối ưu SEO thân thiện với người dùng
Thông tin tổng quan, khó khăn và kết quả đạt được của Chí Doanh với dự án McEwen and McMahon
Thông tin tổng quan, khó khăn và kết quả đạt được của Chí Doanh với dự án McEwen and McMahon
  • McEwen & McMahon là một công ty tư vấn chiến lược truyền thông và quan hệ công chúng có trụ sở tại New York chuyên quản lý nhân vật nổi tiếng, kiểm soát khủng hoảng, quan hệ truyền thông, phương tiện truyền thông xã hội, đào tạo CEO/chuyên viên, đào tạo truyền thông, thuyết trình, v.v.

    Chí Doanh (CB/I) đã hoàn thành xuất sắc công việc tối ưu từ A đến Z bao gồm thiết kế logo, phát triển trang web, hệ thống quản lý nội dung và các dịch vụ tối ưu SEO cho công ty cung cấp dịch vụ PR nổi tiếng này.

  • McEwen & McMahon yêu cầu Chí Doanh (CB/I) phát triển một trang web B2B mới để quảng bá đầy đủ các dịch vụ PR, đồng thời quảng bá các giá trị cốt lõi của công ty và các thành viên nhân sự dầy dặn kinh nghiệm của mình.

  • Vào năm 2012, Chí Doanh (CB/I) đã thiết kế một logo đơn giản nhưng đầy tinh xảo và tinh tế. Chúng tôi cũng đã giúp khách hàng xây dựng một trang web mới với trải nghiệm người dùng tuyệt vời và tối ưu SEO dựa trên quyền sở hữu hệ thống quản lý nội dung của Chí Doanh (CB/I).

Sẵn sàng hợp tác với Chí Doanh?