GoodHuman

Ứng dụng cộng đồng và nền tảng trực tuyến
Thông tin tổng quan, khó khăn và kết quả đạt được của dự án GoodHuman

 • GoodHuman là một Community - nơi mà mọi người có thể kết nối, chia sẻ, và hành động, nâng cao nhận thức của cộng đồng... vì một môi trường sống lành mạnh và tốt đẹp hơn.

  Tại GoodHuman, bạn có thể khám phá nhiều bộ sưu tập đa dạng, video, bài viết, sản phẩm được chọn lọc kỹ lưỡng từ các thương hiệu nổi tiếng, đáng tin cậy, mang lại giá trị bền vững và thân thiện với môi trường.

  Chí Doanh (CB/I) đã phát triển một nền tảng web dựa trên Laravel kết nối với các ứng dụng di động iOS và Android được xây dựng bằng công nghệ Flutter.

  Các tính năng chính:

  - Quản trị viên có thể sắp xếp các tin tức và sản phẩm mới nhất về tính bền vững.

  - Hệ thống cá nhân hóa dựa trên AI khớp các thẻ nội dung hấp dẫn với sở thích của người dùng.

Sẵn sàng hợp tác với Chí Doanh?