case study

Union Savings Bank
Union Savings Bank

Phát triển cơ sở khách hàng cho ngân hàng bán lẻ bao gồm cả doanh nghiệp nhỏ và khách hàng
DFS - Donnelley Financial Solutions
DFS - Donnelley Financial Solutions

 
American Stock Transfer and Trust Company
American Stock Transfer and Trust Company

Tối ưu SEO nâng cao cho Global Stock Transfer & Trust Company - Amstock.com.
School Choice Group
School Choice Group

Phát triển trang web, Nâng cao UX và tư vấn SEO.
Haravan
Haravan

Chạy chiến dịch quảng cáo GoogleAdWords-Facebook để thu hút người dùng thành lập cửa hàng online trên nền tảng Haravan.
Saigon Paper
Saigon Paper

Tối ưu trang web và SEO nâng cao cho tập đoàn giấy lớn nhất Việt Nam.
Telocyte
Telocyte

Logo đột phá mang tính đổi mới. Website reponsive thân thiện theo định hướng khoa học.
Firebrand Group
Firebrand Group

Xây dựng trang web mới với thiết kế chuyên nghiệp và cao cấp cho Tập đoàn Firebrand.

Sẵn sàng hợp tác với Chí Doanh?