case study

Funai
Funai

Website thương mại điện tử chuyên bán về điện tử tiêu dùng, xây dưng trên nền tảng Magento mới nhất 
Bixlers
Bixlers

Website thương mại điện tử cho thương hiệu trang sức nổi tiếng tại Mỹ trên nền tảng Magento mới nhất.
Vingroup
Vingroup

Thực hiện tối ưu SEO cho site Adayroi.com, giúp hỗ trợ sản xuất nội dung và cải thiện kĩ thuật
Virtus Tactical Shop
Virtus Tactical Shop

Tạo nền tảng thương mại điện tử bán sản phẩm tác chiến cho Virtus Outdoor Group.
The Bears Den Club
The Bears Den Club

 
Annabis Style
Annabis Style

 
Miz-Mooz
Miz-Mooz

Phát triển Magento nâng cao và chạy chiến dịch quảng cáo
Flower Explosion
Flower Explosion

Thiết kế lại trang thương mại điện tử và tiến hành tối ưu kỹ thuật SEO chuyên sâu.

Sẵn sàng hợp tác với Chí Doanh?