Tại sao bạn sẽ yêu thích Chí Doanh?

Tại sao nên làm việc tại Chí Doanh

Có gì hấp dẫn tại
Chí Doanh

Môi trường làm việc mở

Môi trường làm việc mở

Tiềm năng phát triển lớn

Tiềm năng phát triển lớn

Cơ chế đào tạo sâu

Cơ chế đào tạo sâu

Cơ hội thăng tiến nhanh

Cơ hội thăng tiến nhanh

Chế độ đãi ngộ tốt

Chế độ đãi ngộ tốt

Con người là trung tâm

Con người là trung tâm

Môi trường làm việc mở

Môi trường làm việc mở

Tiềm năng phát triển lớn

Tiềm năng phát triển lớn

Cơ chế đào tạo sâu

Cơ chế đào tạo sâu

Cơ hội thăng tiến nhanh

Cơ hội thăng tiến nhanh

Chế độ đãi ngộ tốt

Chế độ đãi ngộ tốt

Con người là trung tâm

Con người là trung tâm

Chí Doanh đang tìm kiếm

Handling high-impact channels for esteemed brands, companies and corporations within the US and Vietnam markets, including but not limited to Facebook Ads, Google Ads, Apple Ads, Amazon, Tiktok Ads, etc.

Application due: 31/12/2023
1 vị trí
|
Fulltime
Chia sẻ:
Lên chiến lược và quản lý các campaign quảng cáo trực tuyến cho khách hàng tại Mỹ và Việt Nam. Đồng thời triển khai và tối ưu chuyên sâu các chiến dịch quảng cáo để mang lại doanh thu hoặc leads hiệu quả.

Application due: 31/12/2023
2 vị trí
|
Fulltime
Chia sẻ:
We are looking for capable SEO candidates to participate in major SEO projects in the US and Vietnam.
2 vị trí
|
Fulltime
Chia sẻ:
A professional Amazon PPC Executive will be in charge of managing and improving advertising campaigns on the Amazon platform in order to increase visibility, engagement, and conversions.
2 vị trí
|
Fulltime
Chia sẻ:

Chúng tôi luôn chào đón bạn!