Tại sao bạn sẽ yêu thích Chí Doanh?

Tại sao nên làm việc tại Chí Doanh

Có gì hấp dẫn tại
Chí Doanh

Môi trường làm việc mở

Môi trường làm việc mở

Tiềm năng phát triển lớn

Tiềm năng phát triển lớn

Cơ chế đào tạo sâu

Cơ chế đào tạo sâu

Cơ hội thăng tiến nhanh

Cơ hội thăng tiến nhanh

Chế độ đãi ngộ tốt

Chế độ đãi ngộ tốt

Con người là trung tâm

Con người là trung tâm

Môi trường làm việc mở

Môi trường làm việc mở

Tiềm năng phát triển lớn

Tiềm năng phát triển lớn

Cơ chế đào tạo sâu

Cơ chế đào tạo sâu

Cơ hội thăng tiến nhanh

Cơ hội thăng tiến nhanh

Chế độ đãi ngộ tốt

Chế độ đãi ngộ tốt

Con người là trung tâm

Con người là trung tâm

Chí Doanh đang tìm kiếm

Enhancing the overall user experience and driving meaningful improvements in business performance.


Application due: 31/12/2023
1 vị trí
|
Fulltime
Chia sẻ:
Having strong experience in product UX, product marketing and task management skills to get our product to market.

Application due: 31/12/2023
1 vị trí
|
Fulltime
Chia sẻ:
Xây dựng quy trình và môi trường làm việc, quản lý các tác vụ văn phòng, điều phối và hỗ trợ các nhóm khác trong các nhiệm vụ quản trị và hợp tác với bộ phận Nhân sự để tuyển dụng hiệu quả.
1 vị trí
|
Fulltime
Chia sẻ:
Responsible for sourcing potential clients, nurturing relationships and opportunities, and closing deals to expand our client base in the Vietnam and South-East Asia market.
2 vị trí
|
Fulltime
Chia sẻ:

Chúng tôi luôn chào đón bạn!