Kỹ sư DevOps

Vị trí Kỹ sư DevOps tại Chí Doanh chịu trách nhiệm triển khai hệ thống, nền tảng dữ liệu và cloud, hỗ trợ thiết kế và vận hành hệ thống để đảm bảo tốc độ phát triển và triển khai công việc.

JOB DESCRIPTION

 • Chịu trách nhiệm thiết kế & triển khai các Giải pháp về Server/storage/unix và Giải pháp network/security
 • Nghiên cứu các công nghệ mới về kiến trúc server, đề xuất và triển khai thực tế công nghệ cho hệ thống
 • Kết hợp nhiều công nghệ và nền tảng để tự động hóa quy trình phát triển của công ty
 • Phối hợp với các team để nghiên cứu và triển khai giải pháp công nghệ

BENEFITS

 • Học tập các kỹ thuật lập trình cao cấp từ những chuyên gia trong ngành
 • Thu nhận nhiều kinh nghiệm và kỹ năng lập trình từ nhiều dự án, nền tảng và hệ thống khác nhau
 • Được làm việc trong môi trường năng động, minh bạch và chuyên nghiệp
 • Nâng cao khả năng tiếng Anh và kỹ năng giao tiếp
 • Hưởng Chính sách BHXH, BHYT và các phúc lợi khác theo đúng quy định của Luật lao động và của Công ty.
 • Được mua bảo hiểm khám sức khoẻ Bảo Việt, PTI, tham gia company trip hàng năm
 • Có cơ hội tăng lương trước thời hạn. Được hưởng lương tháng thứ 13 và thưởng theo tiến độ dự án.
 • Hưởng lương làm việc ngoài giờ theo quy định (x1.5 với ngày trong tuần, x2 ngày cuối tuần)

REQUIREMENT

 • Hiểu và sử dụng thành thạo các nền tảng cloud như Azure, AWS và Google Cloud như là Network Routing, Api Gateway, Network Security, Metrics
 • Hiểu các mô hình phát triển phần mềm hiện tại như microservices, monolithic.
 • Có kiến thức về Docker và xây dựng nhiều giai đoạn, đăng ký và thực hành cũng như triển khai docker image.
 • Hiểu và có kinh nghiệm với việc sử dụng toán tử Docker, Kubernetes
 • Có kinh nghiệm xây dựng và phân tích hệ thống chế độ sẵn sàng cao (HA) trên Kubernetes hoặc VM.
 • Hiểu về kiến trúc mạng Kubernetes cách lưu lượng di chuyển trong các nhóm, giữa các cụm, bộ cân bằng tải và internet
 • Hiểu về Kubernetes DNS cách nó tương tác với các máy chủ DNS bên ngoài
 • Có kinh nghiệm về quy trình đầu cuối (End to end) khắc phục sự cố trên các hệ thống server hoặc Kubernetes.
 • Phân tích, tư vấn phương thức hoạt động Kubernetes cũng như triển khai Kubernetes.
 • Có kinh nghiệm với Istio, Prometheus, Grafana, Kiali là một lợi thế
 • Nắm & triển khai được Public Key Infrastructure (PKI)
 • Hiểu và sử dụng thành thạo gitlab, github để tạo CI/CD cho từng dự án.
 • Phân tích công nghệ hiện tại được sử dụng trong công ty và phát triển các quy trình để cải thiện và mở rộng quy trình coding, deploy và testing trên các nền tảng Cloud.
 • Làm việc với các team leader, project manager để đưa ra giải pháp tự động hóa các quy trình làm việc bao gồm coding integration, deployment và testing.
 • Có thể tham gia coding cho nhiều dự án bằng Typescript (NodeJS, ReactJS) hoặc PHP hoặc Python là một lợi thế.

Chúng tôi luôn chào đón bạn

Vị trí khác

We are looking for a capable Python Developer to join our team to work on exciting big-data architecture and applications for our clients in the U.S. and Vietnam.
3 vị trí
|
Fulltime
We are seeking an experienced Automation tester to join our dynamic team. The ideal candidate will have at least of 5 years of experience in automation testing, with a specialization in API, big data, web testing.
2 vị trí
|
Fulltime
We are looking for a capable Nodejs back-end developer to join our team to build exciting cloud applications for our clients in the U.S. and Vietnam.
Competitive salary based on candidate's ability & expertise level.
5 vị trí
|
Fulltime
We are looking for a capable Business Analyst (BA) to join our team to build exciting cloud applications, Ecommerce platforms and mobile apps for our clients in the U.S. and Vietnam.
2 vị trí
|
Fulltime