American Stock Transfer and Trust Company

Tối ưu SEO nâng cao cho Global Stock Transfer & Trust Company - Amstock.com.
Thông tin tổng quan, khó khăn và kết quả đạt được của dự án American Stock Transfer and Trust Company
Thông tin tổng quan, khó khăn và kết quả đạt được của dự án American Stock Transfer and Trust Company
  • Thành lập vào năm 1971 tại New York, American Stock Transfer & Trust Company (Amstock.com) cung cấp dịch vụ chuyển nhượng cổ phiếu toàn diện và dịch vụ kế hoạch nhân viên cho hơn 2.800 công ty đại chúng trên toàn nước Mỹ và tại hơn 22 quốc gia trên toàn cầu.

    Công ty đặt mục tiêu tiếp tục mở rộng hoạt động kinh doanh chính thông qua các khoản đầu tư kinh doanh chiến lược toàn cầu.

    Chí Doanh(CB/I Digital) được giao phó thực hiện SEO nâng cao và chiến lược nội dung nhằm tăng traffic và thu hút khách hàng được nhắm đến. Đồng thời đánh giá và phân tích và tư vấn cấu trúc trang web giúp Amstock.com đạt được tỷ lệ chuyển đổi cao nhất.
  • Amstock.com có tới 21 trang web vệ tinh cần được hợp nhất và chuyển tất cả lưu lượng truy cập đến trang web chính. Trang web chính mới sử dụng Umbraco, một CMS không phổ biến, đòi hỏi rất nhiều nỗ lực từ phía Chí Doanh(CB/I Digital) để hướng dẫn đội nhóm phát triển của Amstock.

    Bên cạnh các vấn đề kỹ thuật, Chí Doanh(CB/I Digital) cũng cần tối ưu quản lý chiến lược để duy trì thứ hạng từ khóa quan trọng trong trang web mới.

Case Study American Stock Transfer and Trust Company

Sẵn sàng hợp tác với Chí Doanh?