Chúng tôi luôn chào đón bạn

Vị trí khác

Lên chiến lược các campaign quảng cáo trực tuyến để mang lại doanh thu hoặc leads cho khách hàng tại Mỹ và Việt nam
5 vị trí
|
Fulltime
Hưởng mức lương cạnh tranh, bảo hiểm y tế và các phúc lợi khác theo quy định của pháp luật
5 vị trí
|
Fulltime
CBI Digital – Chí Doanh đang tuyển một số lập trình viên web Python Django xuất sắc để tham gia các dự án Marketplace Platform, E-commerce, Automation của công ty.
3 vị trí
|
Fulltime
Chí Doanh đang tìm kiếm các ứng viên PHP xuất sắc tham gia và các dự án lớn của công ty tại thị trường Mỹ trong năm 2018. Với ứng viên PHP, Chí Doanh mong muốn tìm kiếm ứng viên có từ 2 năm kinh nghiệm làm việc với PHP và các framework, CMS của PHP. Mức lương từ 1,000 trở lên.
3 vị trí
|
Fulltime