Music Traveler

Hoàn thiện chức năng trên website đặt phòng nhạc tại châu Âu và Mỹ. Tư vấn giải pháp Web-App
Thông tin tổng quan, khó khăn và kết quả đạt được của dự án Music Traveler
Thông tin tổng quan, khó khăn và kết quả đạt được của dự án Music Traveler
  • Music Traveler là website cho phép đặt phòng nhạc trên nhiều thành phố khắp các nước châu Âu và Mỹ.
    Người cho thuê (host) có thể tự đăng ký phòng nhạc của mình cho thuê trên platform này. Người dùng (renter) có thể tìm kiếm, truy cập, tìm hiểu thông tin phòng và đặt phòng trực tiếp trên site.
  • Khi hợp tác với CBI, hệ thống website hoạt động chưa hoàn thiện, phát sinh nhiều lỗi trên giao diện người dùng lẫn backend-hệ thống quản lý. Hơn nữa, source code được xây dựng và tổ chức lộn xộn, thiếu logic và tiềm ẩn nhiều bugs phát sinh liên quan.
  • Sau gần 2 tháng tìm hiểu rất sâu hệ thống website hiện tại, Chí Doanh đã hỗ trợ Music Traveler chỉnh sửa các lỗi quan trọng liên quan đến các giao dịch đặt phòng, hoàn thiện và bổ sung các chức năng mới nhằm tối ưu các trải nghiệm sử dụng cho cả người dùng lẫn nhà quản trị website.

Case Study Music Traveler

Sẵn sàng hợp tác với Chí Doanh?